En strategi er et mønster eller en plan, der integrerer en organisations fremtidige mål, politikker og handlinger til et sammenhængende hele, eksempelvis et dokument, en tale eller en organisationsenhed. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal opnås. En organisation har ikke et enkelt mål den skal opnå, men derimod en mængde forskellige delmål, som skal opnås gennem strategien. Det overordnede fremtidige mål, som ligger i strategien er et fikspunkt for organisationens aktører, når de udfører og handler omkring de underliggende delmål. De politikker, som indirekte er skrevet ind i en strategi, er regler eller guidelines, der udtrykker de begrænsninger og muligheder organisationens aktører har for at handle, for derigennem at opnå strategiens mål. Handlinger i en strategi kan være indskrevet både implicit og eksplicit, men definerer hvordan man ønsker at opnå strategiens mål. Handlinger er funktioner, der skal udføres af organisationens aktører, og der er forskel på, hvordan handlingsmønstrene er skrevet ind i strategien. Sociologen Keld Schmidt mener, at der er en tydelig forskel mellem at give sociale aktører et handlings-script (forstået som en punkt-til-punkt anvisning af handling for at komme fra a til b) eller at give dem et handlings-map (forstået som et oversigtskort med påtegning af a og b, som så derved giver aktørerne muligheden for selv at tilrettelægge deres færden). Forskellen mellem de to metoder til at sikre handling, er i hvor stor grad man giver aktørerne autonomi til at udtænke deres egen handling, eller om man låser dem i en fast fortolkning, som man har udarbejdet.

Et andet aspekt omkring strategier, er de strategiske beslutninger, som vil være dem, der bestemmer den overordnede retning for en organisation og dens overlevelse i lyset af uforudsigelige, forudsigelige og ukendte ændringer, der kan foregå i en organisationens omverden. Beslutningsprocesserne er implementerede som strukturer, der determinerer beslutninger gennem de mål, som strategien sigter mod. Beslutninger skal træffes af folk i organisationen, men beslutningerne er overordnet truffet i strategien. Strategien determinerer den retning, som organisationen skal gå. Et eksempel: Hvis en virksomheds strategi foreskriver, at virksomheden arbejder mod en centraliseret it-struktur, så kan, og skal, man ikke som ansat i virksomheden arbejde mod at oprette autonome it-afdelinger. De strategiske beslutninger determinerer aktørers beslutninger, som er gældende for organisationen, og en strategi er derfor et vigtigt instrument for såvel ledelsen som for medarbejderne i en virksomhed, da beslutningsprocesserne bliver mere transparente. En strategi kan betragtes som en kompleksitets-reducerende foranstaltning for organisationens aktører, da de gennem strategiens beslutninger får et hint om, hvordan de skal arbejde sig frem mod organisationens mål. Et strategisk beslutningsgrundlag prædeterminerer en holdning og en adfærd, som så internt i organisationen kan være til debat om hvordan det lader sig opfylde.

Tagged with:
 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>